Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Personvernsvilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Brukervilkår HLT
Brukervilkårene handler om hvordan HLT samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte HLTs e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig
HLT ved Daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Efaktor er databehandler. HLT og Efaktor har inngått en databehandleravtale.


Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, epostadresse og bilde hvis du laster det opp. I tillegg behandles kurshistorikk, karakterer og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg som student ved HLT, oppdaterer din egen profil og gjennomfører kurs. Personopplysninger til ansatte blir registrert i Portalen for å gi ansatte den nødvendige tilgang.

At du registrerer deg med de nødvendige personopplysninger når du er tatt opp som student en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere, eksamen, publisering av resultater og studentoppfølging. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk og rapporter. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for i tillegg til gjestelærere, sensorer og evt. Klagenemda. Det er kun eFaktor AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos HLT har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag
Informasjon som navn, epostadresse, bilde, kurshistorikk, karakterer og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger
HLT sletter brukerdata fra Moodle etter studenten er inaktive i mer enn 2,5 år. Kursdata er slettet fra Moodle etter 2,5 år og lagret som sikkerhetskopier ved HLTs fillagringssystemet med svært begrenset tilgang. Disse slettes etter 8 år.


Dine rettigheter
Dine rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet, retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering og retten til å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på georgeta.sigland@hlt.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som Efaktor drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.
    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.